среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ploty PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc kilku przypadków.

Stawianie plotki z PCV na plot i bramę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Sztachety plastykowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane miedzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w pobliżu dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno określać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji a także proponowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji balaski plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy zamierzane sztachetki plastykowe na plot i furtę sztachetowa jest niezgodne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W przypadku kiedy proponowane plotki z Winylu na plot i bramę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий